O1 Belgeli 750 kg Altı Çekme Karavan Ehliyet ve Aşırı Yük Konusu

Farklı kaynaklarda neredeyse her gün karavan mevzuatıyla ilgili ilginç şeyler okuyoruz. Hatta bazen burada bu konuda düşünen diğer üyelerle canlı tartışmalar yaşıyoruz. O1 Belgeli 750 kg Altı Çekme Karavan üzerine herhangi bir üretici menfaati olmaksızın sadece mevzuattan yola çıkarak ehliyet ve aşırı yük yanlışlıklarını veya tuhaflıklarını ele almak istedim.

750 kg Altı Çekme Karavan

1- B ve BE Ehliyet Konusu:

Çevremizdeki bilgileri ve özellikle O1 Belgeli 750 kg Altı Çekme Karavan satıcılarının ifadelerini bir kenara bırakarak kendi araştırmamı yaptım:

CİMER’e bilgi amaçlı başvuru üzerine verilen cevap:

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde; “B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir” olarak tanımlanmıştır.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bahse konu eğitimler henüz düzenlenmemektedir. Bu nedenle “B” sınfı sürücü belgesi sahiplerinin 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanma yetkileri bulunmamaktadır.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin Römork Takarak Araç Kullanma başlıklı 86’ncı maddesinde “B, C, C1, D ve D1 sınıfı sürücü belgesi sahipleri araçlarını, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan (750 kilogram dahil) hafif römork takarak da kullanabilirler” hükmü bulunmakta olup, “B” sınıfı sürücü belgesiyle 750 kilograma kadar römorkları takarak araç kullanılabilmektedir.

750 kilogramın üzerinde römork takarak araç kullanılabilmesi için “BE” sınıfı sürücü belgesinin bulunması gerekmektedir.
750 kg O1 Belgeli Karavan

3- Karavan Aşırı Yükü ve Cezaları:

Karavan aşırı yükü konusunda bilgi sahibi olmanın ve olası cezaların farkında olmanın önemi üzerine bir araştırma yaptım:

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar​
Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz araçtır.

Hafif Römork: Azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen römork veya yarı römorktur.

Azami Ağırlık: Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar ​
Araçların yüklenmesi: Madde 65 – (Değişik: 25/6/2010-6001/36 md.)
Araçların yüklenmesinde, yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak;

b) Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması,
c) (b) bendindeki ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesi,

Birinci fıkranın (b) bendine uymayarak; a) % 10 fazlasına kadar yüklemelerde 500 Türk Lirası, b) % 15 fazlasına kadar yüklemelerde 1.000 Türk Lirası, c) % 20 fazlasına kadar yüklemelerde 1.500 Türk Lirası, d) % 25 fazlasına kadar yüklemelerde 2.000 Türk Lirası, e) % 25’in üzerinde fazla yüklemelerde 3.000 Türk Lirası, işleten ve gönderenlere ayrı ayrı idarî para cezası verilir.
Azami yüklü ağırlığın % 20’den fazla aşılması halinde fazla yük, birinci fıkranın (b) bendine uygun hale getirilmeden yola devam etmesine izin verilmez .

AB uygulamasının genel olarak %5’lik bir toleransı olduğunu ve büyük şasi üreticilerinin bu toleransa uygun şekilde şasi testleri yaptığını biliyoruz. Ancak bizim durumumuzda bu toleransın olmadığını görüyoruz.

Sonuç olarak, ruhsatsız ve muayenesiz bir karavanın 750 kg altında karavan sahibi iseniz, ek donanım ve kişisel yüklerle 751 kg’a ulaşmamasına dikkat etmelisiniz. Eğer ağırlık hesabı olmayan bir karavan tercih etmek istiyorsak, O2 (ruhsatlı) bir karavan için BE ehliyetine sahip olmamız gerektiği gerçeği değişmiyor.

Karavan alırken, ağırlık konusu çok önemlidir ve genellikle göz ardı edilen bir husustur. AB uygulamasında belirlenen %5’lik tolerans, büyük şasi üreticileri için geçerli olabilir; ancak bu durum, bireysel karavan sahipleri için geçerli değildir. Bu nedenle, karavan alırken ve kullanırken ağırlık konusuna özen göstermek son derece önemlidir. Unutmayın, güvenliğiniz her şeyden önemlidir. Umarım bu bilgiler, karavan alımıyla ilgili kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olur.

Umarım bu paylaşım, aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Güvenli ve keyifli seyahatler dilerim, çekme karavanınızla yeni maceralara doğru yola çıkın! Aklınıza takılan sorular için yorumlara bakıyor olacağım.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top